Domov pro osoby se zdravotním postižením

Naše poslání

Posláním DOZP Kovářská je poskytování ubytování, stravování a péče po stránce sociální a zdravotní v příjemném prostředí, prostřednictvím kvalifikovaného personálu a poskytování podpory a pomoci žít lidem s vyšším stupněm závislosti na pomoci druhé osoby a podle jejich individuálních potřeb důstojný a plnohodnotný život.

Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci a zvýšenému výskytu COVID 19, žádáme rodiče o co největší zvážení své návštěvy v našem Domově.

Děkujeme za pochopení.

 

Podmínky návštěv

Velmi rádi oznamujeme, že s platností od 14.3.2022 jsou zrušeny podmínky pro návštěvy v pobytových sociálních službách naší organizace.

Návštěvy již nemusí, předkládat před návštěvou potvrzení o očkování nebo testování. Jedinou podmínkou zůstává používání respirátorů u všech osob vstupujících do objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením . ( Vyjímkou jsou děti do 15 let, které mohou použít i jiný typ ochranného prostředku a tato povinnost se nevztahuje na děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku.)

Stále ovšem apelujeme na to, aby jste nepřicházeli do domovů, pokud se necítíte zdrávi a dodržovali hygienicko epidemiologická opatření. Pomáháte nám chránit Vaše blízké.
V případě dotazů se, prosíme, obracejte na sociální pracovnici.

Kontakt na sociální pracovnici DOZP Kovářská

Veronika Rabštejnková, DiS.
tel.: 604 281 691
e-mail: rabstejnkovav@seznam.cz

Druh poskytované služby

Služba domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytována formou pobytovou. Služby poskytujeme osobám s mentálním postižením, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením. Sociální služba se poskytuje osobám postiženým vedle mentálního postižení též v kombinaci s tělesným postižením a osobám, které nejsou postižené úplnou hluchotou. Sociální služba se neposkytuje imobilním osobám.

Věková struktura cílové skupiny

 starší děti
od jedenácti do patnácti let
dorost
od šestnácti do osmnácti let
mladí dospělí
od devatenácti do šestadvaceti let
dospělí
od sedmadvaceti do čtyřiašedesáti let
mladší senioři
od pětašedesáti do osmdesáti let

Aktuality

Aktivity v srpnu 2023

I v měsíci srpnu jsme využili krásných letních dnů na výlety do okolí, opakovaně jsme jezdili do Kadaně, Mostu, Chomutova, Klášterce nad Ohří a Vejprt kdy jsme si výlety spojili s nákupy a kdo chtěl tak s návštěvou restaurace a cukrárny. Také výlety do...

číst více

Aktivity v červenci 2023

I v měsíci srpnu jsme využili krásných letních dnů na výlety do okolí, opakovaně jsme jezdili do Kadaně a Klášterce nad Ohří a Vejprt, kdy jsme si výlety spojili s nákupy a kdo chtěl tak s návštěvou restaurace a cukrárny. Také výlety do okolí Kovářské...

číst více

Aktivity v červnu 2023

Z kraje měsíce 25 uživatelů využilo nabídku pěveckého kroužku a společně si zazpívali na reprodukovanou hudbu s mikrofonem.  To se však již blížila rekreace a 32 uživatelů využilo tuto nabídku v Dolním Žďáru, kde jsme si udělali několik krásných...

číst více

Co děláme

Zaměstnanců

Kapacita zařízení

Budovy

Učení a vzdělávání

Poradenský servis, metodickou podporu, psychologické a speciálně pedagogické vyšetření dětí ve věku povinné školní docházky poskytuje SPC Litvínov při speciálních školách. V současné době však žádného školáka nemáme. Se všemi uživateli se pracuje podle individuálních plánů.

Ergoterapie

Ergoterapie je mimo jiné podporování aktivního přístupu k uchování si svého zdraví a celkové tělesné kondice a odpoutání naší pozornosti od problému. Je to prostředek k dosažení maximální možné soběstačnosti, nezávislosti a tedy zvýšení kvality života našich uživatelů. Co je však nejdůležitější? Co, kdy, jak, s kým, kde a v jakém stavu a náladě děláme.

Děkujeme

Naši sponzoři

Děkujeme za spolupráci a sponzorování všem soukromým osobám, kteří pravidelně navštěvují a sponzorují náš ústav. Za všechny Karlu Erichu Pauschovi (Lauter), Manfredu Richtrovi (Rittersgrün) a mnoha dalším obyvatelům Saska, kteří k nám jezdí a pomáhají nám.

Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Ulrich
Schlettau mit Walthersdorf
Diakonisches Werk Annaberg – Buchholz
Občané města Sehmatal – Cranzahl
Občané města Lauter
Občané města Ritthersgrün
Občané města Annaberg, Annaberg-Buchholz
Nowaco – Teplice
Citus – Litoměřice
Pekárny Ranko – Vejprty
Karina PflegtSie s.r.o.