Aktivity v srpnu 2023

Publikováno 26. 9. 2023

Autor: DOZP Kovářská

I v měsíci srpnu jsme využili krásných letních dnů na výlety do okolí, opakovaně jsme jezdili do Kadaně, Mostu, Chomutova, Klášterce nad Ohří a Vejprt kdy jsme si výlety spojili s nákupy a kdo chtěl tak s návštěvou restaurace a cukrárny. Také výlety do okolí Kovářské jsou oblíbené a uživatelé se rádi účastní. Zde využíváme nabídku občerstvení, nákupů oblečení, obuvi apod.

26 uživatelů využilo nabídku hudebně – pěveckého kroužku a společně jsme si zazpívali a zatančili na disko hudbu. 9 uživatelů na výtvarném kroužku skupinově a individuálně lepilo a stříhalo různé tvary z papíru. Na tělovýchovném kroužku byla nabídka za doprovodu relaxační hudby procvičování horních partii těla, nabídku využilo 7. uživatelů. 9 uživatelů se na botanickém kroužku zaměřilo na pečování rostlin v truhlících, a jak se ořezávají keře. Na kroužku vaření jsme si připravili domácí rybízovou marmeládu – nabídku využilo 5. uživatelů. Nabídku turistického kroužku – procházky lesem podél kolejí od zastávky k zastávce lesem, přihlásilo se 16. uživatelů.

Na naší zahradě jsme uspořádali diskotéku, kdo chtěl a měl chuť si přišel zatančit a zazpívat. Začaly nám růst v okolí houby, klienti se ptají, jaké máme v lese houby, tak jsme si je na výtvarném kroužku namalovali.

Léto je v plném proudu a každý z nás si vybral takovou aktivitu, jaká se mu líbí.