Aktivity v listopadu 2022

Publikováno 3. 12. 2022

Autor: DOZP Kovářská

V rámci zařízení jsme v měsíci listopadu uskutečnili několik krátkých výletů po okolí a v rámci samotné obce Kovářská. Využili jsme příhodného počasí k výletům do okolních měst. Tradičně jezdíme do Kadaně, Klášterce nad Ohří, Chomutova a Vejprt. Nejvíce jsme využili blízkou Kadaň, kde jsme si prohlédli historickou část, navštívili cukrárnu a využili jsme čas k nákupům vánočních dárků. Líbily se nám zde tzv. farmářské trhy. Do Vejprt jezdíme do salonu „AV na pedikúru.“. Také do ostatních měst jezdíme za kulturou, prohlídkou místních muzei, galerií apod., návštěvou cukrárny a nákupy. Také jsme se byli podívat na rozsvícení vánočního stromku v Kovářské.

Na kroužku vaření si klienti upekli žitné perníčky, které všem zúčastněným chutnaly. Další kroužek vaření byl na téma „poznávání exotického ovoce“ na který se přihlásilo 10 uživatelů. Stejný počet uživatelů se přihlásil na výtvarný kroužek, kde si uživatelé vyrobili mikulášskou výzdobu z papíru. V rámci botanického kroužku si 7 uživatelů vyzkoušelo, vyzdobení květináče adventní výzdobou. Tělovýchovný kroužek probíhal na téma „uvolnění zádového svalstva a protahovacího cvičení“, na který přišlo 12 klientů.

Pokud nám počasí nepřálo, věnovali jsme se hraní různých společenských a individuálních her a každý se zabavil dle svého přání.