Aktivity v březnu 2023

Publikováno 19. 4. 2023

Autor: DOZP Kovářská

Návštěvy okolních měst spojené s nákupy a návštěvy cukráren se těší stále velké oblibě u uživatelů. Na počátku měsíce čtyři klienti vyjeli do Vejprt, kde si v místní restauraci Pod Lipami dali chutný oběd a navštívili salon „A“ – pedikúru. Návštěvu tohoto salónu využili i v dalším období. Opakovaně (4x) jsme vyjeli do města Kadaně, kde jsme se věnovali prohlídce města, včetně návštěv obchodů apod. Uživatelé si oblíbili novou aktivitu – filmový kroužek, na který přišlo 16. uživatelů. Na výtvarném kroužku si 9. uživatelů vytvořilo dekoraci na Velikonoce. Na tělovýchovném kroužku si 6. uživatelů procvičilo chůzi.

17 uživatelů navštívilo Matějskou pouť v Praze. Každý dle svých sil a možností využil z nabídky atrakcí a na závěr jsme si poslechli a podívali se na vystoupení přítomných umělců.

Také nově nás v Domově navštívilo hudební divadlo Letadlo, kde jsme společně s uživateli přivítali jaro.

Vyšli jsme si do okolní přírody v prvních jarních dnech. Dále jsme se průběžně věnovali hraní různých společenských a individuálních her a každý se zabavil dle svého přání svých možností.