Aktivity v prosinci 2022

Publikováno 19. 1. 2023

Autor: DOZP Kovářská

Na úvod měsíce prosince 7 uživatelů využilo nabídku tělovýchovného kroužku na kondiční cvičení při hudbě. Také jsme vyjeli se zájemci z řad uživatelů do vzdálenějších měst – Mostu, kde jsme se podívali na vánoční trhy, návštěvu cukrárny a v restauraci se občerstvili chutným obědem. Podobně si zájemci vyjeli do Krajského města – Ústí nad Labem. Obligatorní a těšící se velkému zájmu jsou již návštěvy města Kadaně, Klášterce n. Ohří a Chomutova. Zde jsme se také využili předvánoční atmosféry, využili jsme času k nákupům, občerstvení a prohlídkám historických částí a památek. 10 uživatelů si v rámci výtvarného kroužku společně vyrobili papírový vánoční stromeček, Velkému zájmu z řad uživatelů bylo se spolupodílet na výzdobě venkovního vánočního stromku. Neopomínejme ani na možnost se podívat a občerstvit do znovu otevřené restaurace Avionika v Kovářské.

Průběžně využíváme naší tělocvičnu, kde má každý dostatečný prostor pro hraní společenských her, cvičení při hudbě, nebo jen poslechu hudby. Každodenní relaxační procházky pro zájemce po naší obci a okolí se může každý, kdo chce také účastnit. Stejně jako společenských aktivit dle zájmu a také našich možností, nebo se jen zabavit a relaxovat a to tak jak má každý rád.