Tel. nepřetržitě:
+420 474 396 103

Jak se u nás žije

Učení a vzdělávání

Poradenský servis, metodickou podporu, psychologické a speciálně pedagogické vyšetření dětí ve věku povinné školní docházky, poskytuje SPC Litvínov Při speciálních školách. V současné době však žádného školáka nemáme. Se všemi uživateli se pracuje podle individuálních plánů.

Ergoterapie

Ergoterapie je mimo jiné podporování aktivního přístupu k uchování si svého zdraví a celkové tělesné kondice a odpoutání naší pozornosti od problému. Je to prostředek k dosažení maximální možné soběstačnosti, nezávislosti a tedy zvýšení kvality života našich uživatelů. Co je však nejdůležitější? Co, kdy, jak, s kým, kde a v jakém stavu a náladě děláme.


Kultura a zábava


Pořádáme:
Zahradní slavnosti, besídky, diskotéky, setkání a výlety, oslavy narozenin.

Těšíme se na:
Akce pořádané obcí i jinými institucemi, diskotéky, divadelní představení, pravidelnou návštěvu Matějské pouti, rekreace, dubnový slet čarodějnic v naší obci.
A jak se to u nás mění?
Podívejte se

Příroda kolem nás

Rádi objevujeme nová místa a trasy v okolí našeho domova.


Naše zájmové kroužky

chcete se přidat?


Jak to u nás vypadá

Aktuální fotografie interiéru


Ergoterapie a jiná tvorba

V rámci ergoterapie vyrábíme dekorativní předměty pro rodiče a sponzory