Tel. nepřetržitě:
+420 474 396 103

Poslání
našeho domova

Posláním DOZP Kovářská je poskytování ubytování, stravování a péče po stránce sociální a zdravotní v příjemném prostředí, prostřednictvím kvalifikovaného personálu a poskytování podpory a pomoci žít lidem s vyšším stupněm závislosti na pomoci druhé osoby a podle jejich individuálních potřeb důstojný a plnohodnotný život.

Sociální služba jistí důsledné dodržování lidských práv a svobod osob. Právo podávat stížnosti je nezanedbatelným právem uživatelů.