Tel. nepřetržitě:
+420 474 396 103

Kontaktní údaje

Domov
pro osoby se zdravotním postižením Kovářská

Příspěvková organizace
Dukelská 28, 431 86 Kovářská (okr. Chomutov)

Najděte nás na mapě

Identifikační údaje

Typ: Příspěvková organizace
Zřizovatel: Obec Kovářská
Statutární orgán: ředitel organizace Radek Adamec
Provoz: Celoroční
Zaměstnanců: 27

Sídlo: Dukelská 28, 431 86 Kovářská
IČO: 46789847
Bankovní spojení: KB Chomutov
Číslo účtu: 340 33-441/0100


Informace

Druh poskytované sociální služby

Služba domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytována formou pobytovou. Služby poskytujeme osobám s mentálním postižením, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením.

Sociální služba se poskytuje osobám postiženým vedle mentálního postižení též v kombinaci s tělesným postižením a osobám, které nejsou postižené úplnou hluchotou. Sociální služba se neposkytuje imobilním osobám.

Věková struktura cílové skupiny:
  • starší děti od jedenácti do patnácti let
  • dorost od šestnácti do osmnácti let
  • mladí dospělí od devatenácti do šestadvaceti let
  • dospělí od sedmadvaceti do čtyřiašedesáti let
  • mladší senioři od pětašedesáti do osmdesáti let

Zaměstnanci

Ředitel: Radek Adamec
Ekonom: Nikola Květová

Zaměstnanci v přímé péči

1 sociální pracovník: Veronika Walterová
5 SZP (pozici vrchní sestry zastává: Hana Peroutková)
13 pracovníků v sociálních službách

Pomocné provozy

1 vedoucí stravování: Miluše Bitmanová
4 zaměstnanci v kuchyni
1 zaměstnanec - údržba