Tel. nepřetržitě:
+420 474 396 103

Pohled do historie
našeho domova

Dříve

Budova je provozována jako ubytovací kapacita pro mentálně postižené od roku 1962. Provoz zahajovaly spolu s civilními zaměstnanci také řádové sestry, které o děti pečovaly zhruba do konce sedmdesátých let. Poté byly vystřídány civilním personálem a tak je tomu dodnes.

Ještě dříve v minulosti byla však celá budova využívána jako továrna na knoflíky. Někteří uživatelé jsou našimi obyvateli již od samého počátku chodu ústavu a mnohé dovednosti a praktické činnosti, které se naučili pod vedením sester, využívají dodnes. Do historie ústavu lze nahlížet i prostřednictvím ústavní kroniky.

Dnes

DOZP obhospodařuje dvě budovy, které jsou majetkem obce Kovářská. Hlavní budova slouží jako ubytovací kapacita a zde je umístěna kuchyň. Vedlejší budova slouží taktéž jako ubytovací kapacita.