Tel. nepřetržitě:
+420 474 396 103

Co je u nás nového...

Aktuality v říjmu a listopadu

Děkujeme všem pracovníkům za Vaši práci v našem zařízení. Uvědomujeme si, že právě v těchto chvílích je ještě více důležitá než kdy dříve a to i přes všechna rizika, která může přinášet. Jste skvělí a velice si vážíme toho, co děláte.

V současné době musíme udělat vše pro ochranu před nákazou COVID 19 všech našich klientů a zaměstnanců.

V předchozích měsících se v rámci možností věnujeme všem klientům individuálně. Hrajeme společenské hry, hovoříme spolu a vůbec, děláme vše pro to, abychom co nejlépe přečkali tuto nelehkou dobu. K tomuto využíváme zakoupených společenských her, nabytých zkušeností z minulosti jak si zkrátit volné chvíle tak, abychom každého zaujali. Provozujeme řadu zájmových aktivit, které jsme se za roky našeho působení naučili.

Pro rodiče, kamarády, kteří chtějí předat svým blízkým balíček tak je možnost osobního předání prostřednictvím službu konajícího personálu, popř. využít poštovních služeb.

 

Věřím, že vše se nám podaří řádně a zdárně překonat.

Aktuality v září

Z  kraje měsíce září jsme vyjeli na třídenní rekreaci do blízkého Perštejna a ubytovali se na ubytovně „Domeček“. Zde jsme společně s klienty podnikali výlety do blízkého okolí, venku jsme si promítali krásné filmy a každý dne jsme si obohatili o krásné zážitky. Občas jsme si uvařili, ale byli jsme i návštěvě restaurace. Rekreace se všem líbila a již se těší na další. Celkem se účastnilo 6 klientu Domova.

Dále jsme měli kroužek vaření, zájem je veliký, přihlásilo se 27 klientů a upekli jsme si tvarohovou buchtu, která chutnala. Na dalším kroužku jsme si připravili dezert „TIRAMISU“ který všem chutnal a každý s uživatelů se přidal.

Dále jsme společně s klienty podnikali výlety do okolních měst Chomutova, Kadaně a Klášterce nad Ohří. Kde jsme si nakoupili vše, co potřebujeme a nevynechali jsme ani návštěvu cukrárny a možnost se podívat třeba do parků a parčíků těchto měst. 

Na konci měsíce jsme společně s klienty, kteří měli chuť a zájem a mají rádi zahradničení, jsme připravili naší zahradu na zimu.

Na základě vývoje epidemiologické situace v České republice v souvislosti s výskytem COVID 19 s uživateli diskutujeme opakovaně s klienty na toto téma. 

Srpnové aktuality

V krásném letním srpnu jsme společně s klienty podnikali krátké,  ale i delší výlety do okolí Kovářské.  Byli jsme se podívat na Švédský pomník, Vápenku a kdo nechtěl, udělal si procházku v samotné obci. Velice se nám líbila „SUMMER PARTY“ pořádaná DOZP Kadaň.

Také jsme si vyjeli do okolních měst Chomutova, Kadaně a Klášterce n.Ohří, kde jsme se podívali po krásných zákoutích těchto měst, zašli se občerstvit do cukrárny a také si nakoupili co potřebujeme.

V blízkých Vejprtech jsme si zašli s klienty na dobrý oběd do restaurace a klienti, kteří měli zájem si při této příležitosti zašli do místního salónu na pedikúru.

Červencové aktuality


Léto se nám už ukázalo v plné síle, tak využíváme krásné přírody okolo Kovářské. V rámci turistického kroužku jsme se byli podívat na zrekonstruovanou Vápenku.  Při další akci turistického kroužku jsme se vydali k lesní oboře. Cestou jsme poznávali rostliny a stromy.

 Na výletě v Kadani jsme se byli podívat ve „Františkánských zahradách“ , prohlédli jsme si zvířata v mini zoo, a cestou zpět jsme se zastavili na občerstvení v nedaleké cukrárně.

O víkendu uspořádal D.J. Vašík pro všechny uživatele krásnou diskotéku.

Dále jsme podnikali výlety do blízkých měst spojené s nákupy, prohlídkami zajímavostí a návštěvou již nám známé cukrárny, kde si každý dáme něco chutného.

Fota prohlížejte
šipkami

Červnové aktuality

13.6. – 20.6. V tomto termínu proběhla rekreace 35 klientů v Dolním Žďáru nad Nežárkou u Jindřichova Hradce.  Počasí nám nepřálo tak jako v minulých letech, tak využít venkovní bazén jsme mohli pouze omezeně, ale i tak se nám na této rekreaci líbilo. Pro zpestření pobytu jsme navštívili také nedalekou Zoologickou zahradu a zahráli si nepřeberné množství her. Podnikli jsme také procházky do blízkého okolí.

V rámci zařízení jsme v měsíci červnu uskutečnili několik výletů po okolí Kovářské a využili jsme zahradu pro hraní různých her. Klienti využili posezení v blízké restauraci, a kdo chtěl, využil nabídku aktivit, které nabízíme. Na kroužku vaření si klienti připravili zmrzlinový pohár a na turistickém kroužku jsme si vyšli k Vápence u Kovářské.

Květnové aktuality

 

V květnu k našim aktivitám přibyla možnost opustit areál a to za vymezených podmínek.  Mohli jsme se jít společně podívat do přírody v okolí Kovářské, když nám přálo počasí tak jsme se šli podívat na „Vápenku u Kovářské“, Švédský pomník nebo jen na krátkou procházku. Kdo chtěl, tak na zahradě pomohl s jarním úklidem na zahradě a úpravou záhonků s květinami.

To se již blíží termín rekreace do Dolního Žďáru, na kterou se všichni moc těší. Společně jsme probírali sestavení jídelníčků na rekreaci a program, kterému by se chtěli věnovat.

Aktuality v březnu a dubnu

V době vyhlášených mimořádných opatření vládou ČR jsme s uživateli průběžně diskutovali na téma koronaviru (COVID 19), jaké jsou jeho příznaky – projevy, jak se šíří a přenáší. Hlavně jsme probírali prevenci, jak snížit riziko nakažení koronavirem. (pravidelná hygiena, dezinfekce rukou, nošení roušek).

Snažili jsme se zapojit klienty do  hraní různých společenských a stolních her, např. skládání puzzle, vybarvování obrázku apod. Kdo měl zájem, mohl se zapojit do diskuze na různá témata anebo si jen tak popovídat. Klienti mohli využívat tělocvičnu, kde se nemusí jen cvičit, ale můžou poslouchat hudbu a tančit. Kdo chtěl  a bylo příznivé počasí mohl využít zahradu.

Na kroužku vaření si klienti připravili chutné občerstvení.

Návštěvy

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich klientů,

od pondělí 25. 5. 2020 budou opět povoleny návštěvy v Domově pro osoby se zdravotním postižením.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vytvořilo Doporučený postup pro aplikaci návštěv u klientů v zařízeních sociálních služeb, prosíme o jeho respektování a dodržování níže uvedených pravidel:

1. Každá návštěva (osoba)  při vstupu do objektu vyplní čestné prohlášení (že, netrpí příznaky virového onemocnění… + bude proveden zápis v knize návštěv.
2. Každá osoba je dotázána na symptomy onemocnění COVID-19.
3. Osobě je při vstupu změřena tělesná teplota. Pokud má tato osoba teplotu nad 37,0 °C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nelze návštěvu uskutečnit.
4. Osoba je povinna použít dezinfekci na ruce.
                                                                                                                                  5. Návštěva po celou dobu musí mít roušku, popř. jinou řádnou ochranu dýchacích cest.
6.  Návštěvu můžou realizovat max. dvě osoby.
7. Návštěva probíhá pokud možno ve venkovních prostorách zařízení (zahrada) nebo k tomuto účelu vyčleněné místnosti.
8. Návštěvám je zakázáno po
hybovat se volně po budově

Fota prohlížejte
šipkami

Poděkování

Poděkování za vystoupení ze dne 30. 4. 2020 skupině CORONA SINGERS  - PETR PÍĎAN STEHLÍK a MAXIPSU FÍKOVI v našem Domově.   

V době coronavirové krize tato skupina příjemně zpestřila páteční odpoledne všem našim klientům.  Společně jsme si zazpívali, zatancovali a popovídali.

Všem, kteří tuto akci pro nás připravili, ještě jednou moc děkujeme.

Informace o návštěvách v DOZP Kovářská v době nařízených opatření vládou ČR

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů, dle nařízení vlády v souvislosti se současnou epidemiologickou situací nákazy COCID-19 a zvýšeným rizikem přenosu nákazy na uživatele, včetně přenosu nákazy mezi uživateli a zaměstnanci Domova navzájem, jsme byli nuceni přistoupit na další režimová opatření jako zrušení všech skupinových aktivit, zvýšená kontrola zdravotního stavu ….  Dále žádám všechny, aby respektovali  omezení fyzického kontaktu s uživateli. Tímto opatřením se mj. budeme chránit všichni navzájem. 

Únorové aktuality


Nový rok začal a letošní zima přišla. Chodili jsme opatrně na vycházky do přírody, protože cesty byly zledovatělé, a proto jsou procházky náročnější, jak v létě. Několikrát jsme i přesto vyjeli za nákupy a službami do Kadaně, Klášterce nad Ohří, Chomutova a Vejprt, nebo si udělali krátkou procházku po Kovářské a okolí. Využili jsme sněhové nadílky, a kdo chtěl, si postavil sněhuláka nebo si našel jinou zábavu. Také využíváme naší tělocvičnu, kde hrajeme různé sportovní hry. Probíhal i nadále kroužek vaření, který se těší velké oblibě. Klienti si společně upekli koláč, na kterém si všichni pochutnali. Výlet do sousedního Německa nám počasí nedovolilo, ale domluvili jsme se na náhradním termínu a těšíme se na další spolupráci.

Fota prohlížejte
šipkami

Lednové aktuality

Vánoce skončily. Během ledna pomalu mizela vánoční výzdoba, někteří  klienti se vraceli z domova, kde trávili vánoční svátky. Letošní mírná zima dovolovala vycházky v přírodě i po lesních cestách, jindy pro množství sněhu nepřístupných. Kdo si nedopřál pobyt na čerstvém vzduchu, mohl se zapojit do míčových her a navštívit tělovýchovný kroužek. Několikrát jsme si vyjeli za nákupy a  službami do Kadaně (holič, restaurace, nákupy osobních potřeb). Aby přechod od slavnostní tabule k běžnému způsobu stravování nabyl tak rychlý, na přání klientů už v tomto měsíci proběhl kroužek vaření (studené kuchyně). Zájemci se sešli v jídelně a společně si připravili obložené housky. Následovalo sladké pečení, kde se využil sponzorský dar v instantní podobě. Chutnalo nám  a ještě víme, co znamená Streusel-teig a Schokoflocken – Kuchen. Touto cestou zasíláme pozdrav do Schlettau v sousedním Sasku.

Fota prohlížejte
šipkami

Prosincové aktuality

Prosincové aktuality
1.12. 2019 – Kovářská: účast 12 ti klientů s doprovodem na rozsvícení vánočního stromku v obci 
5.12. 2019 – DOZP Kovářská: mikulášské diskotéky s nadílkou se zúčastnili všichni obyvatelé domova. Sváteční pohoštění, káva a obložený chlebíček, přišlo vhod všem.

Během celého adventu klienti se svými klíčovými pracovníky  plánovali průběžné návštěvy vánočních trhů v Kadani, Klášterci nad Ohří, Chomutově a Mostě. S prvním adventem se pomalu objevovala sváteční výzdoba interiérů, zněly vánoční koledy  a navzdory teplému, téměř jarnímu počasí atmosféra Vánoc zapůsobila na každého z nás.

Ani v letošním roce na nás nezapomněli přátelé ze sousedního Saska, kteří přivezli klientům ochutnat“ německé Vánoce“. Děkujeme za všechny  dobroty, zejména jsme si pochutnali na vynikajících domácích perníčcích a na štole. A protože jsme se pěkně rozmlsali, na kroužku vaření se servírovaly  domácí vánoční vafle. Samozřejmě, účast byla hojná.